Naši partneri

Pregled partnera bonapeti.rs, poređanih nasumice.

POSTANITE NAŠ PARTNER

Želite da postanete naš partner? Dele vas samo 4 koraka:
  • 1. Postavite naš link, ili naš logo na vašoj stranici – bilo gde.
  • 2. Pošaljite nam adresu, gde možemo da vidimo naš link.
  • 3. Pošaljite nam vaš logo i link.
  • 4. Pišite nam na , pošto postavite naš link.
  • 5. Pogledaćemo link i vratiti vam odgovor. Zadržavamo pravo da odbijemo partnerstvo sa stanicama, koje su veoma slabe.

PREDNOSTI PARTNERSTVA

  • 1. Razmenom linkova vaš sajt dobija od našeg rejtinga, a viši rejting = bolja pozicija na pretraživačima!
  • 2. Vaš sajt će biti dostupan našoj mnogobrojnoj publici.
  • 3. Vaš sajt će biti prikazan na ovoj stranici. Da bi svi partneri bili ravnopravni, redosled prikazivanja biće menjan na svaka 2 sata.