Uslovi korišćenja

§ 1. Opšti

(1) Ovi uslovi sardže osnovna pravila za korišćenje usluga stranice bonapeti.rs
(2) Sadržaj stranice je pod zaštitom „Zakona o autorskim pravima i ostalim pravima. Informacija i materijal su objavljeni na bonapeti.rs kao usluga, i korisnici mogu da je koriste za lično informisanje.
(3) Sve fotografije su zaštićene licencom, i korišćenje fotografija je dozvoljeno samo uz izričitu saglasnost bonapeti.rs
(4) Sav materijal i članci mogu da se koriste samo preko izričitog navođenja izvora putem DIREKTNOG linka
(5) Bonapeti.rs ima pravo da u svako vreme menja ili dopunjuje ponuđene usluge na stranici, bez obaveštenja korisnika
(6) Bonapeti.rs ne garantuje stalno i neprekidno funkcionisanje stranice, ponuđene usluge i tehničke sisteme.
(7) Bonapeti.rs. ne odgovara za sadržaj stranica, koje su linkovi prema bonapeti.rs
(8) Svi Rss-Kanali (RSS)vesti mogu da budu korišćeni u svako vreme na Vašim sajtovima ili blogovima, korišćenjem odgovarajućeg članka ili sajta sa linkom, koji je direktan i nema opciju nofollow!
(9) Kopiranje bonapeti.rs preko skriptova i botova je zabranjeno

§ 2. Autentičnost

(1) Ekipa bonapeti.rs ne odgovara za autentičnost informacije objavljene na bonapeti.rs i sve njene poddomene, pošto su informacije (recepti, članci, priče, teme za forum) u većini dostavljene od korisnika sajta
(2) Kod nekorektne informacije ili narušavanja autorskih prava, korisnici mogu da kontaktiraju bonapeti.rs preko opcije Kontakti

§ 3. Poverljivost

(1) Treća strana može da registruje i čita kolačiće (cookies) ili da koristi web brojače (web beacons) da bi sakupljala informaciju. Ta informacija može biti korišćena prilikom prikazivanja reklama na web sajtovima. Da biste sprečili regostrovanje kolačića na Vašem kompjuteru, molimo Vas da zabranite registrovanje kolačića promenom parametara na brauzeru. Konsultujte se sa dokumentacijom na Vašem brauzeru i preko Wikipedije za više informacija na:
http://en.wikipedia.org/wiki/Web_beacon
http://bg.wikipedia.org/wiki/HTTP-бисквитка
(2) Kolačić DART na DoubleClick Google, kao treća strana u ulozi emitera reklama, koristi kolačiće za emitovanje reklama na ovom sajtu. Pomoću kolačića DART Google pokazuje reklame posetiocima sajta na osnovu posećivanja kako ovog, tako i drugih sajtova na internetu. Korisnici mogu da odbiju korišćenje kolačića DART, kada posete stranicu Deklaracija o poverljivosti reklamne mreže i mreže sadržaja na Google.
(3) U svakom momentu imate mogućnost da odbijete korišćenje kolačića, kako kada počnete korišćenje našeg sajta, tako i pošto ste već prihvatili kolačiće. Dovoljno je da promenite podešavanja u Vašem brauzeru, time što ćete ograničiti ili isključiti korišćene kolačiće, ili da obrišete kolačiće, koji su već zapamćeni u Vašem kompjuteru. Međutim, u takvim slučajevima je moguće da ne možete koristiti neku od funkcija našeg sajta.
(4) Za dodatnu informaciju o Google Analytics i kolačićima koje on koristi, molimo Vas da se upoznate sa politikom korišćenja kolačića na Google Analytics, putem sledećeg linka.

§ 4. Registracija, korisničko ime i lozinka

(1) Registracija na bonapeti.rs je besplatna.
(2) Registracija na bonapeti.rs nije obavezna
(3) Pošto se izvrši proces registracije, korisnik dobija svoje korisničko ime i lozinku, preko kojih može da objavljuje svoje recepte, priče, a kasnije i da briše ili da uređuje svoje objave.
(4) Prilikom ulaza/registracije na bilo koji od sajtova grad.bg OOD preko Facebook, korisnik dozvoljava sajtu da koristi njegovu e-mail adresu, ime, korisničko ime, naslovnu fotografiju, pol, mesto stanovanja i datum rođenja za brzu registraciju na sajtu. Ako je korisnik već regostrovan, on se prepoznaje po njegovoj e-mail adresi dostavljenoj od Facebook i ponovna registracija nije neophodna. Korisnik može da uđe u svoj nalog sa dugmeta za Facebook bez uvođenja informacija za pristup sajtu.
(5) U slučaju da zaboravite lozinku, bonapeti.rs će vam omogućiti da je resetujete.
(6) Korisnik se slaže da neodložno obavesti bonapeti.rs o svakom nedozvoljenom korišćenju njegovog korisničkog imena i lozinke
(7) Korisnik se obavezuje da ne ustupa drugom licu svoje korisničko ime i lozinku.
(8) Bonapeti.rs ne odgovara za nanetu štetu u slučaju ukradene lozinke.
(9) Bonapeti.rs zadržava pravo da obrađuje podatke korisnika u skladu sa zakonom.
(10) Bonapeti.rs brine i odgovara o zaštiti informacija o korisniku, sa kojom je upoznat prilikom registracije – predmet postojećih Opštih uslova, osim u slučajevima elementarnih nepogoda, slučajnih događaja i zlonamernih aktivnosti trećih lica.

§ 5. Promene

(1) Bonapeti zadržava pravo da u svako vreme menja ili dopunjuje ponuđene usluge na stranici, bez obaveštenja korisnika.
(2) Uslovi mogu da budu aktivirani u svako vreme, bez posebnog obaveštavanja korisnika. Bonapeti.rs ne snosi odgovornost, ukoliko korisnik nije pročitao poslednju aktuelnu varijantu postojećih opštih uslova.

§ 6. Zaštita ličnih podataka

(1) Grad.bg OOD brine i odgovara za zaštitu informacija o korisniku, sa kojom je upoznat prilikom njegove registracije - – predmet postojećih Opštih uslova, osim u slučajevima elementarnih nepogoda i zlonamernih aktivnosti trećih lica.
(2) U formularu za registrovanje, koji popunjava korisnik prilikom registracije, grad.bg OOD označava obavezne ili dobrovoljne podatke koje ttreba uneti i posledice ukoliko se ne unesu. Izražavanjem saglasnosti sa postojećim Opštim uslovima, korisnik se slaže da informacija o njemu bude obrađena po redosledu koji je predviđen u njima.
(3) Prihvatanjem opštih uslova, korisnik se slaže da njegovi lični podaci, koji su objavljeni kao i javni podaci na njegovom nalogu u sajtovima grad.bg OOD, na Facebook ili bilo gde u virtuelnom svetu; postavljene fotografije ili tekstovi i sličan materijal budu korišćeni od strane grad.bg OOD u cilju direktnog marketinga, sem ukoliko pristup nije izričito zabranjen.

§ 7. Kulinarska igra

(1) Od 01. januara 2017 godine bonapeti.rs počeo je svoju novu kulinarsku igru, u kojoj svaki aktivni učesnik može da sakuplja poene, za koje dobija nagrade, koje želi.
(2) Nagrade obezbeđuje grad.bg OOD i šalju se u roku od 4 sedmice od dobijanja.
(3) Sa svog admin panela svaki učesnik može da izabere nagradu ako je sakupio poene za nju.
(4) Svi učesnici u nagradnoj igri garantuju, da su recepti koje su dodali i fotografije lično njihove i ne narušavaju nečija autorska prava. Bonapeti.rs zadržava pravo da briše recepte, koji nisu potpuni, kopirani sa drugih sajtova ili se već ponavljaju na sajtu. Isto važi i za dodate fotografije.
(5) Učešćem u kulinarskoj igri učesnici daku ekskluzivno pravo grad.bg OOD (vlasniku bonapeti.rs) za korišćenje njihovih fotografija i recepata, što uključuje višekratno objavljivanje bez naknade i neograničeno korišćenje. Prilikom korišćenja recepata/fotografija organizator ispisuje ime autora.
(6) Fotografije i recepte, koji su već objavljeni na sajtu, nije moguće brisati. Korisnik ne može raspolagati odobrenim i objavljenim materijalom, koji je učestvovao u nagradnoj igri.
(7) Plasman u nagradnoj igri je potpuno transpatentan i početkom svakog meseca automatski se objavljuju korisnici sa najvećim brojem poena tokom prethodnog meseca. Plasman za svaki mesec ostaje u arhivi sajta i brisanje nije moguće.
(8) Korisnici, koji pokušavaju da sakupljaju poene zahvaljujući tuđim receptima i fotografijama diskvalifikuju se iz igre, ako posle pismenog upozorenja ne isprave svoje greške.
(9) Učešće u igri nije vezano za kupovinu roba ili usluga.
(10) Nagrade ne mogu da se menjaju za njihovu protivvrednost u novcu.
(11) Dobitnici nagrada odgovaraju za sve poreze, takse i sva dodatna plaćanja po nagradi.
(12) Organizator ima pravo da u svako vreme traži dokaz o ličnom identitetu učesnika u igri. Ako takvi dokazi ne budu dostavljeni, organizator po svojoj proceni može da diskvalifikuje učesnika u igri.
(13) Organizator zadržava pravo da promeni ili zasutavi igru u svako doba bez bilo kakvog opravdanja, ako okolnosti tako nalože.