CECA 87
CECA 87
Početnik

Moje teme

CECA 87Špinovanje šećera za belu bajaderu
Kako znati kada je šećer dovoljno ušpinovan u beloj bajaderi za beli deo sa mlekom u prahu?